SuperShip

Hướng dẫn cấp lại mật khẩu tài khoản sHero

Dành cho nhân viên văn phòng và đối tác của SuperShip
BƯỚC 1: Chuẩn bị thông tin
- Chụp hình mặt trước và mặt sau của Chứng Minh Nhân Dân.
- Chuẩn bị các thông tin như Email Đăng Nhập, Số Điện Thoại, Số CMND.
BƯỚC 2: Gửi email
- Dùng email đã đăng ký trên hệ thống của sHero (1) để gửi mail. Ví dụ: namhoang24@gmail.com
- Dùng email trên (1) gửi mail đến supertek@supership.vn với tiêu đề HỖ TRỢ CẤP LẠI MẬT KHẨU TÀI KHOẢN SHERO.
- Trong nội dung mail ghi rõ các mục sau:
+ Email Đăng Nhập. (Email có đuôi @supership.vn) Ví dụ: namnh@supership.vn
+ Số Điện Thoại. Ví dụ: 0987654321
+ Số CMND. Ví dụ: 215478963
Và đính kèm 2 hình mặt trước và mặt sau CMND vào nội dung mail.
BƯỚC 3: Nhận mật khẩu mới
- Thời gian kiểm tra và cấp lại mật khẩu của SuperShip chậm nhất 24 giờ sau khi email nhận được email yêu cầu hỗ trợ.
- Mật khẩu mới sẽ được gửi đến số điện thoại của sHero đã đăng ký trên hệ thống. Hãy luôn kiểm tra tin nhắn điện thoại trong thời gian này.
- Nếu sau 24 giờ mà vẫn chưa nhận được mật khẩu mới, vui lòng gọi đến số 1900.636.152 để được hỗ trợ.